ماه خون ماه ماتم ماه محرم شد

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد                     بر دل فاطمه داغ عالم شد

فرا رسیدن ماه محرم را به عزاداران راستینش تسلیت عرض می کنیم .

سوال رئیس جمهور

 

 

 

 

 

رئیس جمهور  

پرسش اول مهر رئیس‌جمهور از دانش‌آموزان

 

 

 

 

هر کدام از ما چگونه از آب‌های ایران

 

 

می‌توانیم بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟

 

 

اولین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای